MIAŁ WĘGLOWY

Miał

Miał węglowy z uwagi an swój drobnoziarnisty charakter stosowany jest głównie w kotłach z rusztem mechanicznym. Miał jako materiał opałowy zaliczany jest do tak zwanych ekologicznych paliw stałych ponieważ skutkuje zarówno wysoką sprawnością energetyczną a przy tym wysoką efektywności ekologiczną oraz możliwością zastosowania tego elementu opałowego w kotłach małej mocy.
Inne kotły służące do spalania miału pojawiły się na naszym rynku w ostatnich latach i znalazły rzesze odbiorców. Piece do miału należą do tej samej generacji urządzeń co większość kotłów spalających opałowe paliwa ekologiczne.
Kotły i piece spalające miał jako element opałowy często zbliżone są cena do tradycyjnych kotłów gazowych. Jednak różnica w eksploatacji jak i w zakupie paliwa(skład miału) jest znaczną różnicą przemawiającą na korzyść zakupienia produktów spalających miał węglowy w porównaniu do tradycyjnego gazu. W związku z czym bez wsparcia finansowego z gminnych, wojewódzkich, krajowych oraz unijnych funduszy, całkowita eliminacja złych praktyk spalania węgla i biomasy o silnie zanieczyszczających atmosferę substancjach i tak zwanych brudnych paliw węglowych – niekwalifikowanych dotąd sortymentów węglowych - nie będzie możliwa w naszym kraju.

Skład miału w Gliwicach


Opałowy skład w Gliwicach prowadzi ciągłą sprzedaż miału.

Posiadamy kompletny skład miału o różnej gramaturze produktu. Sprawdź nasza ofertę. Zapraszamy.
MIAŁ WĘGLOWY

MIAŁ WĘGLOWY

Miał węglowy - 
Charakterystyka i przeznaczenie produktu:

 

 • Kuchnie węglowe
 • Piece konwencjonalne
 • Kotły zasypowe
 • Kotły zgazowujące
 

Specyfikacja w stanie analitycznym:
 

 • Ciepło spalania 27-29 MJ/kg
 • Wartość opałowa 24 MJ/kg
 • Granulacja 0-31,5 mm
 • Wilgotność 8-12 %
 • Popiół 12 %
 • Siarka całkowita 0,6 %
                                         CENA 930 ZŁ/T


pobierz plik z ofertą